Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej
MENU  
  Stowarzyszenie
  Statut
  Działalność
  => Turystyka
  => Ekologia
  => Edukacja
  Projekty
  Media o nas
  Linki
  Galeria
  Kontakt
  Licznik
Ekologia
Ekologia

     Głównym celem statutowym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej jest działalność w zakresie ekologii
i ochrony środowiska na terenie powiatu koneckiego. Poprzez szereg działań, akcji, szkoleń uświadamiamy mieszkańcom podkoneckich wsi znaczenie ochrony środowiska ich najbliższego otoczenia oraz możliwości jakie mogą czerpać ze stosowania rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, szeroko pojętej ekoturystyki.

    Z inicjatywy członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej Zbigniewa Fijewskiego w 2004 roku został założony największy rezerwat przyrody ożywionej w województwie Świętokrzyskim - "Górna Krasna". Na terenie jednej z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych, znajdują się siedliska rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Żyje tu między innymi 126 gatunków ptaków. Rezerwat posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Wokół doliny wytyczone są szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Na terenie tego obszaru chronionego znajduje się wieża widokowa. Dolina Krasnej włączona jest do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. We współpracy z Radomsko Kieleckim Towarzystwem Przyrodniczym podjęto działania zmierzające do wydatnej ochrony obszaru Doliny Górnej Krasnej. Uświadamiamy mieszkańcom, że dbałość o zachowanie wspaniałych walorów przyrodniczych terenu przynieść im może wymierne korzyści, głównie od nich będzie zależeć przyszłość doliny. Miejsce to będzie wizytówką naszego regionu. Nasze działania przynoszą efekty. Coraz więcej rolników przechodzi na rolnictwo ekologiczne, wprowadzają ekologiczną uprawę i hodowlę. (uprawa orkiszu, hodowla owiec nizinnych). Co niektórzy oferują usługi agroturystyczne wchodzące w skład pakietów ekoturystycznych. W październiku 2005 roku dla mieszkańców wsi otaczających Dolinę Górnej Krasnej została zorganizowana wycieczka do Doliny Biebrzy w celach zapoznania się z przykładem wzorowego wykorzystania bagien i torfowisk w rozwoju świadomości ekologicznej a co za tym idzie przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznej i ekoturystyki.

Terenowe lekcje przyrody

Dla uczniów koneckich i podkoneckich szkół organizujemy wiosną i jesienią terenowe lekcje przyrody. W rezerwacie Górna Krasna organizujemy im lekcje rozpoznawania ptaków, tropów zwierząt, typowych zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin chronionych. Uświadamiamy uczniom wielką rolę ekosystemu bagien na środowisko i człowieka.

W maju, czerwcu, wrześniu  organizujemy trasy edukacyjne dla uczniów z zielonych szkół odwiedzających nasz region. Realizujemy szereg lekcji edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przyrody, geografii, historii.

Proponujemy następujące tematy terenowych lekcji przyrody:

Temat terenowej lekcji przyrody

Termin realizacji

Miejsce

Ptasi wędrownicy. Podglądanie ptaków

Maj, czerwiec

Rezerwat Górna Krasna, stawy w Rudzie Malenieckiej

Nauka obrączkowania i odgłosów ptaków

 

Maj, czerwiec

 

Rezerwat Górna Krasna, stawy w Rudzie Malenieckiej

 

Rzadkie i chronione –Zbiorowiska roślinne Ziemi koneckiej.

W „objęciach rosiczki”, „Storczykowy raj”, „turzycowe morze”, „Królestwo olsa”.

 

Maj - sierpień

Rezerwat Górna Krasna, park konecki, rezerwat Skałki Niekłańskie, dolina Czarnej

Łąka jako zbiorowisko roślin – zapachy i barwy na łące

 

wiosna

Rezerwat Górna Krasna, Dolina Czarnej Koneckiej

Śladami największego budowniczego Górnej Krasnej – bobra

 

Cały rok

Rezerwat Górna Krasna, Dolina Czarnej Koneckiej

Bagienne wędrówki. Obserwacja przyrody bagien, torfowisk i podmokłych łąk połączona z foto safari

Wiosna, lato, jesień

Rezerwat Górna Krasna, Dolina Czarnej Koneckiej

W puszczy świętokrzyskiej. Zachowane pierwotne formacje leśne. Nauka rozpoznawania gatunków drzew i roślin runa leśnego.

Wiosna, lato, jesień

Rezerwat Górna Krasna, ściezka edukacyjna w Dolinie Czarnej koło Sielpi, rezerwaty: Piekło Niekłańskie, Ciechostowice, Majdów, Dalejów, Świnia Góra.

 

W poszukiwaniu świętokrzyskiego morza. Typowe skały i minerały Ziemi koneckiej. Piaskowce, agat, syderyt, hematyt, rudy żelaza.

Cały rok

Rezerwat Gagaty Sołykowkie, Piekło Niekłańskie.

 

 

 

Śladami dinozaurów

Cały rok

Rezerwat Gagaty Sołykowkie, Starachowice, Mniów.

 

Uczta przyrodnika

Największe osobliwości przyrodnicze Ziemi Koneckiej

Cały rok

Rezerwat Górna Krasna, park w Końskich, rezerwat Skałki Niekłańskie, Skałki Piekło Gatniki, Podlesie, Świnia Góra, Gagaty Sołtykowskie.

 

Niezapomniane krajobrazy świętokrzyskie. Punkty widokowe Ziemi Koneckiej

Cały rok

Ziemia Konecka, Suchedniowsko Oblęgorki P.K.

 

CZAS  
   
Reklama  
   
Jest Pan/i 11079 odwiedzający (18215 wejścia) Dziękujęmy i Zapraszamy ponownie
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=